Projekt „Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie”

     Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej w okresie od 01.09.2010r. do 30.06.2012r. realizował projekt „Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie”, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Wartość projektu 707 990zł, wnioskowane dofinansowanie 621 515zł. Wsparciem objęto 120 uczniów ZSG w Łęcznej, w tym 100 uczniów Technikum Górniczego i 20 uczniów Technikum Elektrycznego.Głównym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz modernizacja procesu kształcenia.

Efekty osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

 • przeprowadzono 292 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki,
 • przeprowadzono 264 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z j. polskiego,
 • przeprowadzono 424 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z j. angielskiego i j. rosyjskiego,
 • zorganizowano Koło dziennikarsko – fotograficzne, w ramach którego zorganizowano warsztaty z grafikiem komputerowym i fotografem, uczniowie wzięli udział w sesji plenerowej na terenie LW „Bogdanka” SA zakończonej wystawa prac, stworzono folder o szkole
 • zorganizowano Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Jeden dzień z życia…”
 • zorganizowano dwie sesje popularno – naukowe z udziałem pracownika Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • 120 uczniów uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym
 • 120 uczniów uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z psychologiem
 •  doposażono pracownię mechaniczną w spawarki
 •  utworzono pracownię językową
 • utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • doposażono pracownie językowe w słowniki
 • 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych nabyło uprawnienia spawalnicze (spawanie elektryczne i gazowe)
 • 40 uczniów TG nabyło uprawnienia spawalnicze (spawanie elektryczne i gazowe)
 • 20 uczniów TE nabyło uprawnienia SEP (z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji oraz urządzeń elektrycznych do 1kV)
 • zorganizowano 3 wyjazdy edukacyjno – kulturalne do Warszawy (1)  i Krakowa (2)