REKRUTACJA DO TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA - SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

ZASADY REKRUTACJI          

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

·      Szkoła posiada jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych TECHNIKUM w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik  i technik elektryk

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

REKRUTACJA KKZ - SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


DO KOŃCA SIERPNIA 2017 R.(a nawet dłużej) TRWA NABÓR DO KKZ W ZAWODACH:
technik górnictwa podziemnego, technik mechanik i technik elektryk
KIERUNKI KSZTAŁCENIADOKUMENTY