Tradycje górnicze w szkole

  1. Uroczystości Barbórkowe
  2. Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. Barbarze "Prowadź Nas Święta Barbaro"
  3. Turniej barbórkowy